Skåne logopeder
HemVår visionOm ossUppdragsutbildningarTidigare uppdragsgivarekontakt
Vår vision:

att vända svårigheter till möjligheter genom beprövad erfarenhetI dag finns det omfattande kunskap om vad man kan göra för att underlätta kommunikationen när det är som svårast, komunikationen med personer som har medfödda eller förvärvade funktionshinder som omfattar även språk och kommunikation.
Tyvärr är denna kunskap inte självklar ute i samhället där den mest behövs; runt de personer som inte uppnått självständighet i sin kommunikation eller som förlorat den.
Ofta upplever omgivningen stor frustration. Man vill så gärna göra rätt men vet inte hur.
Ibland gör rädslan för att göra fel att man inte alls vågar ta kontakt med en person som inte talar.
Vi möter ofta anhöriga och personal som besitter värdefull kunskap om hur man kommunicerar med sin anhörige, elev eller brukare.
Även de upplever ofta frustration då många inblandade med olika åsikter kan göra det svårt att försvara den "tysta" intuitiva kunskap man tillägnat sig under många år.
Vår ambition är att sprida kunskap, baserad på forskningsresultat och beprövad erfarenhet, om vad det är som hjälper och inte minst vad som ibland stjälper kommunikationen.
Vår ambition är också att denna kunskap skall förmedlas på ett enkelt och omedelbart sätt med fokus på den praktiska tillämpningen.

Skåne logopeder

designed by www.cadoptimize.com