Skåne logopeder
HemVår visionOm ossUppdragsutbildningarTidigare uppdragsgivarekontakt


Om oss

 • Catharina Anderson
 • Leg logoped med inriktning utvecklingsstörning och flerfunktionshinder
  Mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med såväl fysiska som psykiska funktionshinder. Arbetet med dessa målgrupper har gett en samlad kunskap och erfarenhet av att arbeta med tidig kommunikation, AKK i allmänhet och TAKK i synnerhet samt ät- och dricksvårigheter.
  Arbetar för att göra logopedisk specialistkompetens tillgänglig och användbar för organisationer och verksamheter genom föreläsningar, utbildningar och konsultation.
  Har många års erfarenhet av undervisning på Lärarhögskolan i Malmö och Logopedutbildningen i Lund.


 • Cecilia Holmkvist
 • Leg logoped med neuropsykiatrisk inriktning. Mångårig erfarenhet av att arbeta med komplexa kommunikativa behov och komplicerad inlärning vid autism, Asperger och ADHD.
  Har en bakgrund som barnlogoped med bred erfarenhet av språkstörning hos barn och unga. Har många års erfarenhet av att utföra fördjupade läs- och skrivutredningar.
  Arbetar för att göra logopedisk kompetens tillgänglig och användbar i pedagogisk verksamhet genom utredningar och bedömningar samt genom skräddarsydda föreläsningar, utbildningar och konsultation


 • Sonia Tota
 • Leg logoped med inriktning mot komplexa kommunikativa behov. Möter i sin vardag barn och ungdomar med komplexa kommunikativa behov, bl a utvecklingsstörning och/eller neuropsykiatrisk problematik.
  Bred kompetens vad gäller AKK i allmänhet. Intresserad av flerspråkighet och dess utmaningar och möjligheter tack vare mångårig bred erfarenhet av logopedisk verksamhet både i Italien och i Sverige. Har även erfarenhet av språklig rehabilitering efter förvärvade hjärnskador, t ex afasi. Arbetar för att vända svårigheter till möjligheter genom logopedisk kunskap och erfarenhet.

Skåne logopeder
Logoped i Skåne
kontakta oss
Vi innehar F-skattesedel
designed by www.cadoptimize.com