Skåne logopeder
HemVår visionOm ossUppdragsutbildningarTidigare uppdragsgivarekontaktUppdragsutbildningar

Vi anpassar gärna våra föreläsningar och kurser till just er verksamhet.
Kontakta oss gärna för mer information.

För att veta mer om varje kurs/föreläsning vg klicka på menyn till vänster.
Afasi – vad är det och vad kan vi göra?

Under två timmar får man en genomgång av vad afasi är, och vilka svårigheter som kan uppstå.
Vi går även igenom strategier man kan använda sig av i samtal för att underlätta kommunikationen med en person med afasi.
Tidsåtgång 2 timmar

tillbaka
Språkstörning – vad är det?

Språkstörning, grav språkstörning, språkförsening, kommunikationssvårigheter.
Språkstörning har många olika namn och är betydligt vanligare än många tror. Så mycket som 7-8% av alla barn i förskoleålder kan vara drabbade.

Denna föreläsning ger grundläggande information om vad språkstörning innebär, hur den förändras över tid samt hur vi på bästa sätt kan stödja språkutvecklingen hos dessa barn.
Tidsåtgång: 1½ timme

tillbaka
Ge mig ordet – om ordförråd och ordförrådsutveckling hos barn i förskoleålder

Idag vet vi att ett begränsat ordförråd inte bara påverkar barns möjligheter att tala och förstå talat språk – det försvårar även den tidiga läs- och skrivinlärningen.
Denna föreläsning ger såväl teori som praktik kring den tidiga ordförrådsutvecklingen med fokus på den pedagogiska vardagen.
Tidsåtgång: 1½ timme.

tillbaka
Pragmatik – förmågan att använda sin kommunikation socialt med andra människor

Idag vet vi att pragmatiska svårigheter kan ha många orsaker. Pragmatiska svårigheter kan vara en följd av språkstörning eller en grundläggande oförmåga som t ex vid autism.
Denna föreläsning ger en inblick i konsten att förstå och kunna använda det talade språkets oskrivna regler.
Tidsåtgång 1 ½ timme.

tillbaka
Autism och kommunikation – introduktion

Autism kännetecknas av genomgripande begränsningar inom flera viktiga utvecklingsområden: ömsesidigt socialt samspel, kommunikation samt beteende- och föreställningsförmåga.
Denna föreläsning ger en introduktion till de specifika utmaningarna inom området språk och kommunikation man ofta möter i arbetet med personer med autism.
Föreläsningen belyser också styrkor och möjligheter man kan använda sig av i mötet med personer med autism.
Tidsåtgång: 3 timmar

tillbaka
Visuell kommunikation - strategier för lyckade samtal

Sociala berättelser, seriesamtal, ritprat och visuella uppmaningar.
Kanske känner du till dessa visuella redskap? Kanske har du tillämpat något av dem?
Visuell kommunikation kompletterar talat språk och tillför struktur och tydlighet till samtalet.
Många med kommunikationsrelaterade funktionsnedsättningar är hjälpta av visuell kommunikation i sin vardag.
Denna inspirerande halvdag visar på styrkan och kraften i visuell kommunikation. Bakomliggande teori varvas med praktiska exempel hämtade ur vardagen.
Tidsåtgång: 3 timmar

tillbaka

Skåne logopeder

designed by www.cadoptimize.com