Skåne logopeder
HemVår visionOm ossUppdragsutbildningarTidigare uppdragsgivarekontaktTeckenkursAlla har rätt att kommunicera!
Alla har rätt att utveckla sin kommunikation!

För många barn, ungdomar och vuxna som inte kan tala eller talar mycket lite är tecken ett naturligt alternativ och komplement. Detta kommunikationssätt kallas TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

Vi anordnar kurs i TAKK för er som vill erbjuda en bra kommunikativ och utvecklande miljö för personer i behov av TAKK, t ex barn med språkstörning, barn och vuxna med utvecklingsstörning.

Vår kurs innehåller ett centralt teckenförråd som dock kan anpassas utifrån era behov ( beroende på ålder på brukare m m)
Kursen innehåller också en teoretisk del som behandlar språkutveckling och vad TAKK är och innebär.

Skåne logopeder

designed by www.cadoptimize.com