Skåne logopeder
HemVår visionOm ossUppdragsutbildningarTidigare uppdragsgivarekontakt
Kommunikativ utredning

Denna alternativa utredningsform kan bl. a användas då någon bedöms ha svårt att medverka i en mer traditionell språklig utredning.
Med hjälp av strukturerade samtal med dem som känner personen bäst kartläggs personens nuvarande kommunikativa styrkor, svagheter och strategier.
Observation av personen i dennes vardag ger kompletterande kunskap.
Utredningen avslutas med en skriftlig sammanställning av observation och kartläggning samt ger förslag till lämpliga åtgärder.


För mer information var vänlig ta kontakt!Skåne logopeder

designed by www.cadoptimize.com