Skåne logopeder
HemVår visionOm ossUppdragsutbildningarTidigare uppdragsgivarekontakt
Vad är dyslexi?

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som påverkar förmågan att lära sig läsa, stava och förstå det skrivna ordet.
Dyslexi har ingenting med begåvning att göra. Man kan vara mycket begåvad men ändå stava och läsa dåligt. Det sägs att cirka 4-8 procent av befolkningen har dyslexi.
Alla som har läs- och skrivsvårigheter har dock inte dyslexi, det kan finnas andra orsaker till bristande läs- och skrivförmåga.
Varje elev har olika typer av svårigheter av varierande grad.
En del personer med läs- och skrivsvårigheter kan också ha andra svårigheter, t.ex. olika former av koncentrationssvårigheter eller språkstörning.Varför utreda?

En logopedisk läs- och skrivutredning omfattar många delar av den språkliga förmågan. En genomgripande utredning görs där elevens styrkor och svagheter inom läsning, skrivning och språk beskrivs noggrant. Utredningen har som syfte att ta reda på orsakerna till elevens läs- och skrivsvårigheter.
Ett viktigt mål är också att hitta lämpliga strategier och arbetssätt som kan underlätta för eleven i den pedagogiska vardagen.
Det är viktigt att skolan sätter in adekvata åtgärder så snart som möjligt när man misstänker att en elev har dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter.


För mer information var vänlig ta kontakt!Skåne logopeder

designed by www.cadoptimize.com